Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elżbieta Wasiluk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą INWENCJA TWÓRCZA PRACOWNIA I AKADEMIA SZYCIA ELŻBIETA WASILUK, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), NIP: 4960188312, REGON: 382505008;
  2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania przez firmę INWENCJA TWÓRCZA PRACOWNIA I AKADEMIA SZYCIA ELŻBIETA WASILUK usług na Pani/Pana rzecz;
  3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego Administratora, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej), a także upoważnieni współpracownicy firmy INWENCJA TWÓRCZA PRACOWNIA I AKADEMIA SZYCIA ELŻBIETA WASILUK, jeżeli ich usługi będą niezbędne do wykonania na Pani/Pana rzecz usługi;
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze podatkowym lub cywilnoprawnym, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych i promocyjnych – przez okres 10 lat;
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO,
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy,